fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

ทำไมต้องใช้บริการตรวจรับบ้านกับพันวาพลัส?


 

 

• เป็นรูปแบบบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย(ตรวจสอบก่อนนะครับ)

  บริษัทที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะเป็นตัวการันตี
   ในการบริการให้กับทางลูกค้า   และสามารถติดต่อสอบถามงานได้ทุกครั้ง
     และเป็นการยืนยันความซื่อสัตย์ที่มีต่อลูกค้าครับ
                                                                • มีบริษัทในเครือ ทำงานรับเหมาก่อสร้าง/ต่อเติม ใช้ชื่อว่า บริษัท ทวิน เอสพีดี ก่อสร้าง จำกัด

• มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาในเรื่องสินเชื่อบ้าน พร้อม PRE APPROVE (ถ้าลูกค้าต้องการ)

• ผ่านงานตรวจสอบบ้านและคอนโดโดยตรงมาไม่ต่ำกว่า 5 ปี ตรวจงานมามากกว่า 2,000 หลัง

• ทีมงานตรวจสอบเป็นวิศวกรโยธาและวิศวกรไฟฟ้า ที่มีใบประกอบวิชาชีพ(กว.) (ทีมละ 2 ท่าน)
  และมีวิศวกร (คอยให้คำปรึกษาทุกด้าน)• ทีมงานตรวจสอบผ่านงานรับเหมาก่อสร้าง,งานควบคุมงานก่อสร้าง,งานที่ปรึกษาก่อสร้าง
 และงานตรวจสอบงานก่อสร้างมาก่อนเป็นเวลา 7 ปี

• ทีมงานจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี(เป็นอย่างน้อย)คณะวิศวกรรมศาสตร์   

• หลังการตรวจจะBrief รายการให้กับทางลูกค้าและทางโครงการฟังข้อบกพร่องร่วมกัน

• มีอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจสอบงานที่ทันสมัยโดยเฉพาะงานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร

• ตรวจสอบงานอย่างละเอียดทุกระบบตามทฤษฎีและปฏิบัติ อยู่ในพื้นฐานงานก่อสร้างจริง
 ว่าจุดไหนควรที่จะแก้ไข หรือจุดไหนแก้แล้วทำให้บ้านช้ำหรือลามไปถึงงานอื่นๆ

• มีสติ๊กเกอร์ PVC ที่สั่งทำพิเศษ แปะตามหน้างาน ว่าต้องแก้จุดไหน แก้อะไร เป็นคำๆ
  ซึ่งทำให้ช่างหรือคนแก้ไขงานเข้าใจง่าย และแก้ไขงานได้ตรงจุด


• รายงานการตรวจสอบละเอียด,ชัดเจน,ครบถ้วน,เข้าใจง่าย ซึ่งจะมีตำแหน่งงานที่ต้องแก้ไข 
 และรูปภาพประกอบงานทุกจุด

• รายงานการตรวจสอบจะสรุปให้ทุกๆครั้งหลังการตรวจ
(มีแห่งเดียวที่ทำให้) ซึ่งจะส่งให้หลังจากการตรวจสอบประมาณ 3 วันทำการ

• รายงานการตรวจสอบละเอียด,เข้าใจง่าย เพราะมีรูปภาพและตำแหน่งประกอบ

• โทรปรึกษากับวิศวกรเฉพาะด้านได้ตลอดทั้งก่อนและหลังเข้าใช้บริการ

• ติดต่อประสานงานกับโครงการให้(ในกรณีมีข้อสงสัยในงานแก้ไขข้อบกพร่อง)

• ช่วยต่อรองกับโครงการให้ในสิ่งที่เจ้าของบ้านควรจะได้รับ เช่น กระเบื้อง,สี,วอลล์เปเปอร์

• ใส่ใจและเข้าใจในความต้องการของลูกค้าเพราะเรามองว่า"บ้านลูกค้าเหมือนบ้านของเรา"

 
 
 
 
  ???????????: 4.1.2555 , ????: 9473