fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar
 

การเลือกขนาดเครื่องปรับอากาศ

ก่อนที่จะไปเลือกขนาดแอร์กันผมขอกล่าวถึงที่มาที่ไปของคำว่า BTU สักเล็กน้อยครับ ว่ามันมาได้อย่างไร เคยสงสัยกันบ้างไหมครับ คำว่า BTU ที่ใช้กับเครื่องปรับอากาศ เป็นหน่วยความร้อน ย่อมาจาก BRITISH THERMAL UNIT ส่วนที่เรียกว่า แอร์ 1 ตัน, 2 ตัน คำว่าตันนั้น หมายถึงตันความเย็นหรือเรียกอีกย่างว่าเป็นประสิทธิภาพในการทำความเย็น และที่เรียกตันความเย็น มีที่มาตามสมการดังนี้
-น้ำ ทำให้เป็นนำแข็ง 1 ตัน (2000 Ib) ใน1วัน (24 ช.ม)
-ค่าความร้อนแฝงการทำละลายของน้ำแข็ง (144 BTU / น้ำแข็ง 1 ปอนด์)
ดังนั้น 1 ตัน ก็คือ 2000 Ib x 144 BTU/Ib    1ตัน = 12000 BTU/h นั่นเอง

ทำไมต้องเลือก ขนาด BTU ให้หมาะสม

-หากBTU สูงไป คอมเพรสเซอร์ทำงานตัดบ่อยเกินไป ทำให้ประสิทธิภาพ ในการทำงานลดน้อยลง ทำให้ความชื้นในห้องสูงไม่สบายตัว และที่สำคัญราคาแพง และสิ้นเปลืองพลังงาน

-หากBTU ต่ำไป คอมเพรสเซอร์ทำงานตลอดเวลา เพราะความเย็นห้องไม่ได้ตามอุณหภูมิที่ตั้งไว้ สิ้นเปลืองพลังงาน และเครื่องปรับอากาศเสียเร็ว

ดังนั้นจึงควรเลือกขนาดเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม ซึ่งมีปัจจัยสำคัญ ได้แก่ จำนวนและขนาดของหน้าต่าง,ทิศที่ตั้งของห้อง ,วัสดุหลังคามีฉนวนกันความร้อนหรือไมและจำนวนคนทีอยู่ภายในห้อง โดยอาจจะเลือก(ตามตาราง ) ได้ดังนี้

ขนาดของห้อง (ตารางเมตร)

ขนาดเครื่อง
(บีทียู)

ห้องนอน

ห้องนอน
โดนแดด

ห้องรับแขก
ห้องนั่งเล่น

ห้องรับแขก
ห้องนั่งเล่นโดนแดด

ห้องทำงาน

ห้องทำงาน
โดนแดด

12,000
15,300
18,000
20,800
22,800
27,200
32,800
38,000
53,000
64,400

16-22
20-28
24-33
28-38
30-42
36-50
44-60
51-70
71-97
86-118

14-20
18-26
21-30
24-35
27-38
32-45
38-55
44-63
62-88
75-107

16-20
20-26
24-30
28-35
30-38
36-45
44-55
51-63
71-88
86-107

14-18
18-23
21-27
24-31
27-34
32-41
38-49
44-57
62-80
75-97

14-18
18-23
21-27
24-31
27-34
32-41
38-49
44-57
62-80
75-97

12-16
15-20
18-24
21-28
23-30
27-36
33-44
38-51
53-71
64-86

หรือ

ขนาดพื้นที่ห้อง (ตร.ม.)

ขนาดเครื่องปรับอากาศ

16

12,000

B.T.U.

20

16,000

B.T.U.

25

18,000

- 20,000

B.T.U.

30

20,000

- 24,000

B.T.U.

40

30,000

B.T.U.

 -หรือคำนวณง่ายๆ คือ ขนาด BTU=พ.ท.ห้องx800 (ใช้ได้จริง) ครับ