fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

 ถังดักไขมัน

ถังดักไขมันคือ ถังสำเร็จรูปที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก รับน้ำมาจากซิงค์ล้างจานแล้วทำการแยกไขมันให้เหลือเพียงน้ำที่ได้มาตรฐานการควบคุมอาคาร(ตาม พรบ.2544)ก่อนปล่อยลงสู่ถังบำบัด เพราะไขมันจะเป็นสิ่งที่ยากต่อการบำบัด สำหรับหลักการทำงานของถังดักไขมัน จะอาศัยหลักการแบบธรรมชาติคือ ใช้วิธีการแทนที่ของน้ำ ซึ่งน้ำที่อยู่ในถังจะถูกแทนที่จากน้ำที่ไหลมาจากท่อน้ำทิ้งของซิงค์ครัว โดยจะต้องให้น้ำในถังมีเวลาพอที่จะแยกไขมันออกจากน้ำดี จึงจำเป็นจะต้องมีแผ่นพลาสติกกั้นตรงกลางถังเพื่อลดความเร็วของน้ำที่ไหลผ่านเข้ามาไม่ให้กระทบกับการแยกตัวของน้ำ กับไขมันให้มากที่สุด

ถังดักไขมันจะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ 3 ส่วนดังนี้ (ตามรูปที่ 1)


รูปที่ 1

1. ส่วนตะแกรงดักเศษอาหาร จะช่วยกรองเศษอาหาร และสิ่งสกปรกต่างๆ เป็นการลด ความสกปรกในขั้นแรก

2. ส่วนแยกไขมันของน้ำ น้ำที่ผ่านการกรองเศษอาหารจะไหลผ่านไปอีกช่องหนึ่งของถัง ด้วยการออกแบบที่เหมาะสมตามทิศทางการไหลของน้ำจะมีประสิทธิภาพในการแยกและสกัด ไขมันที่ลอยอยู่เหนือผิวน้ำ

3. ท่ออ่อนระบายไขมัน เมื่อไขมันถูกแยกจากน้ำที่สะสมอยู่ภายในตัวถัง ในระยะเวลา 7-10 วัน ก็สามารถระบายไขมันออกทางท่ออ่อนลงถุง เพื่อนำไปทิ้งต่อไป


ถังดักไขมันมีด้วยกันอยู่ 2 ประเภท คือ

1.ถังดักไขมันชนิดฝังดิน(ตามรูปที่ 2)


รูปที่ 2

2.ถังดักไขมันชนิดวางอยู่ใต้ซิงค์(ตามรูปที่ 3)


รูปที่ 3

สำหรับการดูแลรักษาถังดักไขมัน ก็ควรหมั่นนำตะกร้าดักเศษอาหารไปทิ้งทุกวันก็จะดีมากเพราะจะทำให้เศษอาหารไม่เกิดการบูดเน่า และควรระบายไขมันที่ลอยตัวอยู่ ออกทางท่อระบายไขมันหรือตักออก ทุก 10-12 วัน(ขึ้นอยู่กับการทำครัวว่าบ่อยมากแค่ไหน) และควรล้างถังดักไขมันทุก 4-5 เดือน โดยการถอดวาล์วที่ก้นถังออกสำหรับการเลือกขนาดถังดักไขมันให้เหมาะสม ดังนี้ครับ

***จำนวนสมาชิก 1-5 คน/มื้อ ก็ให้เลือกถังขนาด 15 ลิตร***

***จำนวนสมาชิก 6-10 คน/มื้อ ก็ให้เลือกถังขนาด 40 ลิตร***

***จำนวนสมาชิก 11-50 คน/มื้อ ก็ให้เลือกถังขนาด 50 ลิตร***