fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

 ถังบำบัดน้ำเสีย

ถังบำบัดน้ำเสีย คือ ถังสำเร็จรูปที่รับน้ำทิ้งหรือน้ำเสียภายในครัวเรือน มาผ่านวิธีการบำบัดให้เป็นน้ำที่ใสในระดับค่าที่ได้มาตรฐานตามกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดเอาไว้ก่อนปล่อยลงสู่บ่อพักสาธารณะ ซึ่งในปัจจุบันถังบำบัดน้ำเสียในท้องตลาดมีให้เลือกกันหลายยี่ห้อ หลายรุ่น และ หลายประเภท แต่ผมขอกล่าวประเภทที่ใช้งานกันโดยส่วนใหญ่ในโครงการบ้านจัดสรรที่ผมได้มีโอกาสไปตรวจสอบมา น่ะครับ สำหรับหลักการทำงานภายในถังบำบัดสำเร็จรูปจะประกอบไปด้วยส่วนสำคัญอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เรียกว่า ส่วนเกรอะ(2ใน3 ของถัง)ในส่วนนี้จะทำหน้าที่แยกกากและย่อยกากตะกอนให้เหลือความสกปรกน้อยลง ส่วนน้ำใสจะผ่านไหลเข้าไปสู่ในส่วนที่ 2 เรียกว่า ส่วนกรอง(1ใน3 ของถัง) ภายในส่วนกรองจะมีพลาสติก(กลางถัง)กั้นไว้ ซึ่งพลาสติกจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางให้จุลินทรีย์(ตัวย่อยความสกปรกในน้ำ)ยึดเกาะที่ผิว เพื่อคอยย่อยสารสกปรกในน้ำเสีย ยิ่งมีจำนวนจุลินทรีย์มาก และมีเวลาให้จุลินทรีย์ได้ย่อยน้ำเสีย(มีเวลาที่ให้จุลินทรีย์ได้กินสิ่งสกปรก)เป็นเวลานาน ก็จะยิ่งทำให้กลายเป็นน้ำที่ใสได้เร็วขึ้น สำหรับปริมาณที่จุลินทรีย์ย่อยสิ่งสกปรกในส่วนเกรอะได้นั้นจะอยู่ที่ประมาณ 30%-40% ของสิ่งสกปรกที่เข้ามา โดยใช้เวลาประมาณ 1 วัน สำหรับส่วนกรองจะใช้เวลาประมาณครึ่งวัน เพื่อให้จุลินทรีย์บนผิวพลาสติกตัวกลางยึดเกาะ โดยจะสามารถย่อยความสกปรกได้ประมาณ 50-60%สำหรับข้อดีของถังประเภทนี้ก็คือไม่ต้องดูแลบำรุงรักษาบ่อยๆ เพียงแค่สูบกากบ้างประมาณ 2-3 ปี ต่อครั้ง แต่สำหรับข้อเสียของถังประเภทนี้คือกลิ่นที่เหม็นซึ่งอาจจะเกิดในช่วงแรกๆ เพราะจุลินทรีย์อาจจะยังมีน้อยจึงไม่สามารถย่อยตะกอนได้ทันแต่หากใช้งานระยะเวลาผ่านไป 4-6 เดือน กลิ่นก็จะค่อยๆหายออกไป

สำหรับการเลือกขนาดถังบำบัดน้ำเสียสามารถคำนวณได้ดังนี้

***ขนาด(ลิตร)=จำนวนสมาชิก(คน)X1(วัน)X0.80X200(ลิตร)***