fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

การเลือกขนาดถังเก็บน้ำ 

หลายๆครั้งที่ทางPunwa Plus ได้มีโอกาสเข้าไปบริการงานตรวจสอบบ้านก่อนโอนให้กับทางลูกค้าและจะให้คำแนะนำกับทางลูกค้าในการเลือกขนาดของถังเก็บน้ำ เพราะบางโครงการจะไม่ได้แถมมาให้ ซึ่งทางลูกค้าจะมีความกังวลว่าจะต้องใช้ขนาดเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมและเพียงพอในวันที่น้ำจากการประปาไม่ไหล วันนี้ผมมีคำตอบให้กับทางผู้อ่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเลือกขนาดดังนี้ครับ

ถังเก็บน้ำมีด้วยกันหลายประเภท แต่จะขอกล่าวเฉพาะที่ใช้กันมากในโครงการบ้านจัดสรร ซึ่งก็คือถังเก็บน้ำแบบสำเร็จรูป เป็นเพราะสะดวกและง่ายต่อการ Service ในอนาคต ซึ่งโดยทั่วไปจะมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท คือ

1.ถังเก็บน้ำใต้ดิน(Under Ground) คือถังสำเร็จรูปที่วางไว้ใต้ดิน ถังเก็บน้ำประเภทนี้มีข้อดีคือ ประหยัดเนื้อที่บ้าน แต่ข้อเสียก็คือจะล้างทำความสะอาดภายในถังจะค่อนข้างยุ่งยาก ซึ่งวัสดุที่นำมาผลิตตัวถังจะเป็น โพลีเอธิลีน(PE) ตามรูปที่ 1

รูปที่ 1

2.ถังเก็บน้ำวางบนดิน(On Ground) คือถังที่วางบนแท่นคอนกรีตหรือวางบนพื้นดิน ถังเก็บน้ำประเภทนี้มีข้อดีคือ จะล้างทำความสะอาดโดยง่ายเพราะมีรูท่อเดรนน้ำทิ้งที่ติดมากับตัวถังน้ำ บางโครงการจะต่อเป็นก๊อกและท่ออกมาให้เลย แต่ข้อเสียก็คือจะกินเนื้อที่บ้านไปโดยเฉพาะหากเป็นทาวน์โฮม ที่มีพื้นที่ไม่มาก ก็อาจจะวางถังได้ลำบากยิ่งขึ้น โดยวัสดุที่นำมาผลิตจะมีอยู่ 2 ชนิดใหญ่ๆคือ โพลีเอธิลีน(PE) และ สเตนเลส ตามรูปที่ 2,3 (ตามลำดับ)รูปที่ 2

รูปที่ 3

(ขอขอบคุณรูปภาพจาก Dos)

สำหรับการหาขนาดของถังเก็บน้ำให้เหมาะสม จะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้พักอาศัยและจำนวนวันที่ต้องการใช้ โดยทางการประปาได้วิเคราห์ออกมาให้แล้วว่า คนเราจะใช้น้ำประมาณ 200 ลิตรต่อคนต่อวัน ดังนั้นจึงสามารถเขียนสมการได้ดังนี้

***ขนาดถัง(ลิตร)=จำนวน(คน)x200(ลิตร)xจำนวน(วัน)***