fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

ระบบท่อบายพาสคือ?

ระบบท่อบายพาส เป็นระบบท่อประปาส่วนหนึ่่งในการต่อเชื่อมระบบปั๊มน้ำ เป็นท่อที่มีไว้เพื่อประโยชน์ในกรณีปั๊มชำรุดหรือกรณีไฟดับ ท่อบายพาสจะทำหน้าที่ในการลำเลียงน้ำจากมิเตอร์เข้าสู่ในบ้านโดยตรง(ตามรูป) เพื่อให้มีน้ำไว้ใช้อยู่ตลอด แต่ความแรงของน้ำคงไม่เท่ากับใช้ปั๊ม ซึ่งกรณีหากเป็นทาวน์โฮม 3 ชั้น ในชั้นที่ 3 อาจจะไม่ไหลเลยก็เป็นไปได้ขึ้นอยู่กับการติดตั้งระบบท่อของบ้านหลังนั้นๆหมายเลข 1 คือ ท่อน้ำเข้าของปั๊มน้ำ(สูบจากถังเก็บน้ำ)

หมายเลข 2 คือ ท่อน้ำออกของปั๊มน้ำจ่ายเข้าสู่ตัวบ้าน

หมายเลข 3 คือ ท่อน้ำจ่ายไปยังชั้นล่าง

หมายเลข 4 คือ ท่อน้ำจ่ายไปยังชั้นบน

หมายเลข 5 คือ ท่อต่อตรง หรือ By pass (มีไว้กรณีไฟดับหรือปั๊มเสีย)